řez leteckým motorem

Úvodní foto projektu

Projekt

řez leteckým motorem

Typ práce

návrh a výroba

Anotace

Jedna z prvních našich zakázek bylo vytvoření učebních pomůcek pro ČVUT v Praze, Fakultu dopravní. Úkolem bylo nákup pístového leteckého motoru, ten následně rozmontovat a navrhnout a vyrobit vhodné řezy, tak aby se dalo na motoru názorně znázornit funkce samotné konstrukce motoru, tak i jednotlivých systémů jako je palivová soustava, mazací soustava, elektrická soustava. Řezy jsou navrženy tak, aby s motorem (klikovou hřídelí) šlo otáčet. Pro motor jsme navrhli speciální konstrukci která s motorem umožňuje volně jezdit po místnosti a otáčet ho v jeho podálném směru.